top of page

Aktuelle Kurser

 

Spot Typen

Bliv bedre til at genkende typerne i Enneagrammet

 

Tre dage med fokus på hvad der kendetegner den enkelte type, og hvordan man hurtigt sporer sig ind på, hvilken type man befinder sig overfor.

 

Hver type i Enneagrammet har talrige mikrosignaler, som viser typen: Måden man går på, kropsholdning, håndbevægelser, sprog og foretrukne ord. Men især den stemning, som vi fornemmer hos typerne, kan hjælpe os med at afdække den.

På kurset vil dine evner til hurtigt at typebestemme et andet menneske blive træne gennem fotos, videoklip og øvelser i at stille enkelte, velvalgte spørgsmål.

For at kunne få et godt udbytte af kurset, er det en fordel, hvis du har lidt kendskab til Enneagrammet og de ni typer. Det kunne være fra Enneagrammet 1 – Grundlæggende / Basis Enneagram eller lignende. Har du blot dine kompetencer om Enneagrammet fra bøgerne, er du også velkommen.

 

 

 

 

Typernes Varianter - 3-typerne

Hvilken slags 3’er, 5’er eller 8’er er du?

Lær om de mange forskellig varianter af typerne.

 

Har du tit undret dig over hvorfor mennesker af samme type kan være så forskellige.

 

Mange mennesker har svært ved at identificere sig med den ofte noget generaliserede beskrivelse af deres Enneagramtype. Ligeledes oplever mange, at de kender mange af mønstrene fra helt andre typer, som slet ikke stemmer overens med deres egen types vinger og ben. Endelig synes mange, at det kan være svært at identificere sig med andre mennesker af samme type som de selv.

 

På dette kursus åbner vi op for teorierne omkring hvordan vores tre intelligenser skaber en helt ny forståelse for de mange variationer, der er indenfor hver type.

Ud fra Diamanten i Enneagrammet vil vi kigge på de mange variationer, der findes af hver enkelt type og hvordan kombinationen af de tre intelligenser skaber helt forskellige 3-typer.

 

Forudsætningen for at deltage på kursus er at du har et grundlæggende kendskab til Enneagrammet. Hvis du ikke allerede kender til Diamanten i Enneagrammet, vil det være en stor fordel, hvis du deltager på dette kursus først.

 

Enneagrammet 1

Lær det grundlæggende

 

Enneagrammet er en spændende model, som systematiserer vores menneskelige psykologi i 9 grundtyper. Der er med andre ord 9 forskellige måder at tænke på, at blive motiveret på og dermed 9 forskellige bagvedliggende grundholdninger.

Vil du lære mere om disser 9 typer? Vil du lære dig selv og alle dine karakteristika bedre kende gennem at finde din grundtype. Vil du blive bedre til at forstå dine medmennesker og dermed øge din kommunikation og din evne for at samarbejde.

 

På dette grundkursus gennemgår vi på en humoristisk og inspirerende måde Enneagrammets spændende ideer og bliver rustet til selv at anvende modellen i vores hverdag både på jobbet og blandt familie og venner.

Selvcoaching med Enneagrammet

Brug Enneagrammets viden til at nå dine mål og fjerne dine begrænsninger.

 

Enneagrammets præcise beskrivelse af typernes mønstre kan hjælpe os med arbejde med vores problemer og vanskeligheder, så vi kan vokse som mennesker. Enneagrammet viser os ind til mange af vores dybeste begrænsninger og sætter lys på dem, så vi kan finde forløsning.

Gennem enkle metoder kan du blive din egen coach. Det betyder, at du selv kan tage dig af dine problemer og behov, når de opstår, frem for at skulle hyre og vente på, at en coach stiller dig de forløsende spørgsmål.

 

Denne workshop henvender sig til dig, der allerede har lidt erfaring med Enneagrammet og ønsker at få gode, enkle værktøjer til at coache dig selv, ud fra den type, du er. Du behøver ikke at have taget en coach-uddannelse. Workshoppen vil være tilrettelagt, så du kan få udbytte, uanset om du er en erfaren coach, eller om du slet ikke har prøvet at coache før.

 

Emnerne vi vil arbejde med er:

  • Hvordan coacher jeg mig selv?

  • Coaching metoder

  • Enneagrammet giver os genvejene.

  • Ind til benet.

 

I løbet af de tre dage vil du ved hjælp af mange øvelser lære enkle værktøjer til selvcoaching. Du vil få endnu mere indblik i de 9 typer i Enneagrammet, og du vil få mulighed for at få gennemarbejdet nogle af dine aktuelle problematikker, idet vi i høj grad kommer til at lære ved selv at gøre.

 

 

Enneagrammet og det højere formål

 

Ønsker du større forståelse for det, der sker i og omkring dig. Er du interesseret i at komme dybere i din oplevelse af den egen og de andres type. Vil du udvikle dine evner for samarbejde, fleksibilitet, accept og rummelighed overfor de mennesker der er omkring dig, det være sig dine kolleger, kunder, familie og ikke mindst dig selv.

På dette kursus vil vi kigge på nogle af de dybeste mønstre, Enneagrammets 9 typer ligge under for – og på hvordan de påvirker vores dagligdag. Ved at få bevidsthed på disse mønstre, vil vi opleve det, andre mennesker gør på en helet anden måde. Andres adfærd ses ikke mere, som noget, der handler om en selv og vi kan slippe vores negative tolkninger.

 

På kurset vil vi også arbejde med de generelle virkelighedsopfattelser, de enkelte typer hælder til. Det inkluderer dermed også at vi tager et kritiske syn på vores egen virkelighedsmodel. Måske er det tid til at udfordre denne model og de overbevisninger, der ligger i den. Støtter den dig i alle livets forhold, eller bliver du begrænset i at leve det liv, du vil.

Hvordan er type 3’s virkelighedsoplevelse. Hvad handler livet om for tre’ere – ikke bare på det umiddelbare plan men også på et mere holistisk plan. Og hvordan er det anderledes end type 8’s.

 

Nogle af kursets emner:

  • Det grundlæggende i virkelighedsopfattelse.

  • Opdagelse af vores egen virkelighedsopfattelse.

  • Hvad styrer dig – dybest set.

  • Hvad er typernes overbevisninger – umiddelbart og helt ubevidst.

  • Hvilken virkelighedsmodel ville støtte dig endnu mere.

 

Du kan deltage på kurset, når du har et grundlæggende kendskab til Enneagrammet og de 9 typers mønstre. Du behøver ikke at være ekspert i Enneagrammet, men det er en klar fordel, hvis du har interesse for at kigge indad i dig selv og udfordre dine mest grundlæggende overbevisninger.

 

 

 

bottom of page