top of page

Enneagrammet

En personlighedsmodel, som skaber medmennekslighed.

Enneagrammet er en personlighedsmodel, som giver stor mening for det moderne menneske. Beskrivelsen af de 9 forskellige personlighedstyper, er så præcis og genkendelig for de fleste mennesker, at blot et let kendskab til Enneagrammet gør modellen umiddelbart anvendelig i hverdagen - både på jobbet, blandt venner og i familien. Samtidig inviterer den til fortsat fordybelse, og bliver således for de fleste en trofast følgesvend resten af livet.

 

Gaverne i Enneagrammets ide er utallige. En af de vigtigste er, at den lukker op for en langt større forståelse, så rummelighed og accept af sig selv og af ens medmennesker, bliver den naturlige følge. Ved at acceptere sig selv og andre som de er, bliver de indre og ydre konflikter væsentligt reduceret og livet bliver rigere.

Enneagrammet har givet mig en dybtfølt respekt for den andens model af verden. Jeg tænker ofte: Hvordan er man overhovedet i stand til at respektere et andet menneske uden virkelig at kende forskellen mellem ens egen og den andens virkelighed - uden at kende Enneagrammet. Enneagrammet har lært mig, at jeg ikke kan tage for givet, hvad en andens ord betyder. Ved at være nysgerrig og udforskende omkring andre menneskers måde at tolke ords betydning, har jeg opdaget, hvor forskelligt vi tænker.

bottom of page