top of page

Udviklingsgrupper

 

 

Som supplement til din personlige udvikling vil jeg tilbyde dig, at deltage i en udviklingsgruppe, hvor vi vil arbejde med begreber som helhed, vision og verdensyn set i en større sammenhæng. Vi vil arbejde med skyggesider og opdage hvordan enhver konflikt indeholder muligheder for at afdække vores begrænsninger. Vi vil bevæge os ind på spirituel intelligens og arbejde med udvikling af vores intuition. Som bagtæppe vil vi anvende NLP, Enneagrammet, samt forskellige filosofiske og spirituelle virkelighedsmodeller.

 

Uanset om du ønsker at blive bedre til at forstå og lede dig selv, eller du vil blive bedre til at rumme andre, ligger nøglen til succes inde i dig. Din gode egentilstand, din evne for at møde dig selv og den anden, vil sikre dig positive resultater og et rigere liv.

En udviklingsgruppe er på 6-8 deltagere og foregår som et forløb på 8 møder á 3 timer. På møderne arbejder vi med personlige emner og oplevelser, som deltagerne kommer med. Vi diskuterer faglige spørgsmål og laver praktiske øvelser alt efter deltagernes behov. Gruppen fungere som en enhed og følges ad under hele forløbet. Det betyder at vi lærer hinanden godt at kende og kan støtte og inspirere hinanden hele vejen.

 

Som leder af gruppen, vil jeg støtte og assistere den enkelte deltager ved bl.a. at stille individuelle bevidstgørende spørgsmål, som vil åbne til næste skridt.

Forudsætningerne for at deltage er blot at du er indstillet på at kigge på dine temaer med åbenhed i et forum at ligesindede.

 

Prisen for at deltage i en udviklingsgruppe er 2.400,- (svarende til 100,- pr. time).

Møderne vil foregå om aftenen fra 19 – 22, spredt ud med 2 – 4 ugers mellemrum.

Send mig et par ord, hvis du vil skrives op til en gruppe. Hvis I allerede er en gruppe, som vil arbejde sammen, så KONTAKT mig.

bottom of page