top of page

Min filosofi ...

 

... har jeg hentet fra fortidens visdomsmestre, den videnskabs seneste landvindinger og fra den viden, der endnu kun befinder sig i fremtiden.

 

Jeg skelner mellem den mentale forståelse og hjertets oplevelse. Forståelse er bygget på koncepter og  konstruktioner, som er fortidens erindringer projiceret ud i fremtiden. Oplevlese er her og nu - nærværende og sand. Hjertet oplever og ved - hjernen tænker og tror.

 

Med afsæt i A Cource In Miracles, er begreberne 'frygt' og 'kærlighed' centrale i mit verdensbillede.

Det modsatte af kærlighed er frygt, men enhver frygt er blot en bøn om kærlighed, for det, der er altomfattende, kan ingen modsætning have.

 

Min vision er en verden, hvor Oneness - oplevelsen af enhed, er menneskets almindelige tilstand, og hvor der ikke er lidelse, selvom der er smerte. Hvor vi blot er med det, der er.

Det hele Menneske

 

Filosofien bag mit arbejde er, at mennesket består af krop, psyke og sjæl. Hvis ikke disse tre arbejder i harmoni, er mennesket ude af balance og hviler ikke i sig selv. Heraf udspringer alle dets problemer og vanskeligheder.

Et menneske i balance har ingen problemer. Det føler sig hel og tager opgaver og udfordringer med indføling, begejstring og engagement.

Mennesket i balance har mange ressourcer og er kreativt. Det samarbejder, hjælper sine medmennesker og bidrager til egen og alles bedste.

Mennesker vil i fremtiden besidde evner og have værktøjer til at integrere følgende tre elementer:

 

  1. Evnen til at lade kroppens naturlige intelligens komme til orde i hverdagen, således at kost, motion og hvile, er behov kroppen selv sørger for at få opfyldt.

  2. Sindets evne til at være stille, så mindfulness, nærvær og fokus i nuet, bliver normaltilstanden. Så hovedets ’tænkemaskine’ går i stå.

  3. Evnen til at opfange og agere på intuitionens klare signaler, og dermed få dens vejledning i de fleste af hverdagens små og store valg.

 

Gennem studiet af forskellige kommunikations-værktøjer, har jeg fået etableret en stor værktøjskasse, til at arbejde med sindet og dermed ændre de forudsætninger vores kommunikation og samvær med andre mennesker hviler på.

Er vores sind ressourcefuldt, er vi på toppen og fuld af energi, eller føler vi os skuffede, vrede og frustrerede?

Kommunikation handler om vores indre tilstand. Det handler om, hvordan vi bærer os ad med at skabe forandringer, som vil ændre vores udgangspunkt i den enkelte situation. Gennem opmærksomhed på hvordan vores sind arbejder, hvordan vi tænker, føler og handler, får vi mulighed for at ændre det, som vi skaber vores succeser eller fiaskoer med.

Det er jo dybest set ikke det, der sker i vores tilværelse, der betyder noget. Det afgørende er, hvilken måde, vi vælger at forholde os til det på. På sigt kan vi nok ikke foretage de helt store forandringer omkring, hvordan kassedamen i Netto, vores chef eller vores svigermor taler til os, men vi kan relativt nemt ændre vores egen holdning til det. Vores egen indre tilstand er altid det, der gør forskellen. Det er der al sans udvikling foregår.

bottom of page