top of page

Mindfulness i praksis

Ved at træne vores medfødte kompetencer frem for vores tillærte kompetencer, styrker vi vores oprindelige sande natur, som betegnes Den 9. Intelligens i Howard Gardners beskrivelse af de mange intelligenser. Ved at genopdage, anerkende og skærpe vores medfødte kompetencer, opdyrker vi det menneskelige fundament i os. Til de oprindelige kompetencer kan regnes:

 

Bevidstheden:

Opmærksomhed og nærvær. Stilhed – pausen mellem tankerne – Mindfulness – at observere tankerne objektivt uden vurdering eller tilknytning. Meditation – at opleve indad.

 

Åndedrættet:

Fokus på vejrtrækningen. Angst påvirker åndedrættet opad. At bringe åndedrættet ned til under navlen. Vi ændrer vores tilstand, skaber kontakt til sig selv – kommer til stede gennem bevidsthed på åndedrættet.

 

Hjertet:

Åbenhed, empati, medfølelse, venlighed, tillid, uskyld, i det hele taget følelsernes funktion. At holde af og blive holdt af. Det er de udadgående følelser af velvilje og kærlighed, der nærer ens kerne.

 

Kropskontakten:

At mærke kroppen og dens funktioner. Balancen i bevægelse, jordforbindelse og tyngdepunkt. Berøring og accept af kroppens forskellige dele. 

 

Kreativiteten:

Spontanitet – leg – dans – musik – male/tegne. Drømme- og symbolarbejde osv.

 

 

De 7 Principper i mindfulness

 

1. Ikke-dømmende.

At være et upartisk vidne til dine oplevelser.

 

2. Tålmodighed

At lade tingene udfolde sig i deres eget tempo.

 

3. Begynders Mind

At være åben overfor øjeblikkets unikke muligheder.

 

4. Tillid

At have en grundlæggende tillid til livet, dig selv og dine følelser.

 

5. Ikke stræben

At følge med livet og blot være dig selv.

 

6. Accept

At rumme det, som faktisk er her og nu.

 

7. Letting Go

At være villige til at slippe tanker, følelser og ting.

 

 

bottom of page