top of page

NLP Teknikker

Modellen af verden - anskueliggør hvordan hver enkelt tænker og opfatter forskelligt.

 

Målsætningsprocessen - en overskuelig huskeliste som sikrer, at du når dine mål.

 

Afbalancering af opfattelsespositioner - sikrer dækning af alle dine synsvinkler.

 

SOAR-modellen - 3D fremstilling af de aktive forandringsværktøjer.

 

Milton-modellen - viser vej til at skabe forandring i det ubevidste.

Logiske Niveauer - organisation af begrebsdannelse, som forankrer dine mål, afdækker et problems karakter og peger hen imod løsninger.

 

Walt Disneys Kreativitetsstrategi  - hjælper med at sætte de kreative drømme i et realiserbart perspektiv og skille den indre kritiker fra.

 

Metamodellen - spørgeteknik, der afdækker skjulte overbevisninger og begrænsninger i din tænkning.

 

Vikarbureaumetoden - viser strategien bag din adfærd, så du kan ændre det uhensigtsmæssige.

 

Visions-missionsprocessen - Visualiserer dit livs formål og viser dig vejen dertil.

 

Mentor-metoden - manifesterer gestalter til at vejlede dig i dine beslutninger.

 

Modeling-metoden - lærer dig at tilegne dig enhver færdighed, du har værdi på.

 

Essensforvandlingsprocessen - viser dig ind til den højeste positive hensigt med enhver smerte eller problematik.

 

Forhandlingsteknik - metode og strategier til at styre en mægling samt til at have de bedste kort på hånden, når du selv er part.

 

bottom of page